30.9.14

Statsminister Stubb besöker Berlin, Köpenhamn och Paris

Statsminister Alexander Stubb analyserade under sitt besök i Tyskland läget i Ryssland och relationerna mellan EU och Ryssland. Statsminister Stubb höll ett tal om detta tema vid stiftelsen Körber-Stiftungs evenemang i Berlin måndagen den 29 september.

"Tanken om att Ryssland skulle närma sig västvärlden kan man nog glömma. Även om många ryssar önskar sig en förändring i västerländsk riktning, känns denna förändring inte realistisk", ansåg statsminister Stubb.

Tisdagen den 30 september besöker statsminister Stubb Köpenhamn där han träffar sin kollega, Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt. Onsdagen den 1 oktober träffar statsminister Stubb Frankrikes premiärminister Manuel Valls i Paris.

 

30.9.14

Skatten på sötsaker höjs inte nästa år

Regeringen har beslutat att inte verkställa den i samband med rambeslutet från våren 2014 planerade förhöjningen av punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker för 2015. Sötsaksskatten som varit i kraft i snart fyra år har redan höjts 2012 och 2014.

Skatteförhöjningen har omvärderats efter rambeslutet och höstens budgetmangling. Begränsningarna och omfattningen av det nuvarande skatteunderlaget utvärderas som bäst av kommissionen med tanke på statsstödsbestämmelserna. En ny skatteförhöjning skulle dessutom ha haft negativa konsekvenser för företagen inom branschen.

 

29.9.14

Justitieminister Henriksson besöker Washington

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Washington den 28 september - 5 oktober. Där ska hon träffa USA:s justitieminister Eric Holder och delta i ett möte om bekämpande av sexuell exploatering av barn på nätet.

Justitieministrarna ska bland annat diskutera hur rättsväsendets verksamhet kan anpassas till den allt stramare ekonomin utan att äventyra rättsskyddet. Diskussionen ska också behandla utmaningar som följer av den teknologiska utvecklingen när det gäller att trygga medborgarnas informationssäkerhet och kampen mot datarelaterad brottslighet.

 

29.9.14

Finland deltar i EU:s krishanteringsövning

Finland deltar i Europeiska unionens största krishanteringsövning för i år, ML14 (Multilayer 14), som ordnas under tiden 30 september till 23 oktober 2014. Övningen som ordnas av Europeiska utrikestjänsten genomförs i alla EU:s medlemsländer. Föregående motsvarande övning ordnades 2012.

Målet med övningen är att förbättra EU:s handlingsförmåga när det gäller att bemöta kriser, i synnerhet inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens område.

 

29.9.14

Arbetsgrupp för att utreda ordnandet av metropolval

Trafik- och kommunminister Paula Risikko tillsatte den 26 september en av riksdagspartiernas partisekreterare bestående parlamentarisk arbetsgrupp för utredandet av valet av metropolfullmäktige.

Arbetsgruppen ska utreda alternativ för valet av det metropolfullmäktige som eventuellt ska inrättas antingen så att metropolområdet utgör en valkrets eller så att metropolområdet indelas i flera valkretsar.

 

29.9.14

Minister Toivakka deltar i rådet för allmänna frågor

Rådet för allmänna frågor sammanträder måndagen den 29 september i Bryssel. Finland företräds vid mötet av Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka.

Rådet förbereder Europeiska rådets möte den 23¿24 oktober, som ska behandla bl.a. klimat- och energipaketet till 2030. Rådet för allmänna frågor diskuterar också genomförandet av den strategiska agendan, som Europeiska rådet godkände i juni, och behandlar slutsatserna i Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen.