27.8.14

Budgetförhandlingar på Ständerhuset

Regeringen samlas till budgetförhandlingar på Ständerhuset onsdag morgon den 27 augusti. Förhandlingarna fortsätter på torsdagen. Budgetförhandlingarnas presskonferenser och material finns tillgängliga på vår webbplats vn.fi. På Twitter kan du följa förhandlingarna på kontot @valtioneuvosto och med nyckelorden #hallitus och #budjettiriihi.

 

22.8.14

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde undertecknandet av ett samförståndsavtal om värdlandsstöd mellan Finland och Nato

Republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde vid sitt möte den 22 augusti 2014 att Finland undertecknar ett samförståndsavtal om värdlandstöd mellan Finland och Nato. Värdlandsstöd är ett allmänt internationellt begrepp som tillämpas i situationer där ett land tar emot utomstående hjälp eller resurser på sitt territorium.

Värdlandsstödet är inte något nytt. Finland har gett värdlandsstöd t.ex. vid internationella övningar som ordnats i Finland. Efter att samförståndsavtalet har ingåtts kan man i fortsättningen effektivare komma överens om detaljerna i värdlandsstödet.

 

26.8.14

Antalet nya lediga jobb ökade i juli

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 350 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 800 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 31 400 nya lediga jobb, dvs. 1 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 56 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 4 500 fler än för ett år sedan.

 

25.8.14

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned den 1 september och ärenden som hör till nämndens behörighet överförs till förvaltningsdomstolarna. Majoriteten av ärendena överförs till Tavastehus förvaltningsdomstol, och verksamhetsområdet för Tavastehus förvaltningsdomstol i fråga om dessa ärenden blir hela landet. I de ärenden som överförs till Tavastehus förvaltningsdomstol är domstolen en tvåspråkig domstol, där både finska och svenska används som handläggningsspråk.

 

22.8.14

Regeringen samlas till strategidag

Regeringen samlas för att under ledning av statsminister Alexander Stubb diskutera aktuella och långsiktiga ekonomiska och sociala utmaningar i Finland. Regeringens strategidag ordnas fredagen den 22 augusti på ön Lonnan i Helsingfors. Temat för dagen är Ett nytt lyft för Finland: tillväxt och sysselsättning. Inga officiella beslut fattas vid regeringens strategidag.

 

22.8.14

Finland bistår offer för Ukrainakonflikten med 500 000 euro

Med utvecklingsminister Pekka Haavistos beslut bistår Finland Ukraina med humanitärt bistånd värt 500 000 euro. Biståndet levereras av UNHCR (FN:s flyktingorganisation), som spelar en central roll för att de ukrainare som har blivit tvungna att fly från sina hem ska få hjälp.

"Det humanitära läget i Ukraina har snabbt förvärrats i och med att striderna har tilltagit. En stor del av dem som tvingats lämna sina hem är kvinnor och barn, som fort behöver tak över huvudet, samt mat och andra basförnödenheter", konstaterar Haavisto.