20.10.14

Sveriges statsminister Löfven besöker Finland

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven träffade statsminister Alexander Stubb i Helsingfors måndagen den 20 oktober. Mötet fokuserade på EU-teman, bl.a. klimat- och energipaketet 2030 och energiunionen.

I fråga om ekonomin diskuterades främjandet av tillväxten, framför allt EU:s inre marknad, handelsavtalen och Europeiska kommissionens investeringspaket. Statsministrarna diskuterade aktuella internationella frågor, bl.a. situationen i Ukraina och FN-frågor.

 

20.10.14

Nytt Team Finland-program för tillväxt sätter fart på företagens internationalisering

Det nya Team Finland-programmet för tillväxt, som uppgår till 45 miljoner euro, sätter ytterligare fart på företagens konkurrenskraft, de utländska investeringarna i Finland och främjandet av turismen under de tre och ett halvt år som följer.
Tillväxtprogrammet investerar särskilt i nya tillväxtbranscher, cleantech, bio- och naturresursekonomi, arktisk affärsverksamhet samt i de möjligheter som digitaliseringen skapar.

"Genom den nya finansieringen kan vi på ett betydande sätt och kraftigare än förut stödja de finländska företagens tillväxt och internationalisering. Det nystartade Team Finland-programmet för livsmedelsexport är ett utmärkt exempel på ny verksamhet som vi i fortsättningen med hjälp av tillväxtprogrammet kan främja även inom många andra sektorer", konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

 

17.10.14

Statsminister Stubb betonade ren teknik och arktiskt samarbete i sitt tal vid ASEM-mötet

Statsminister Alexander Stubb deltar i ASEM-toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i de europeiska länderna och de asiatiska länderna i Milano den 16¿17 oktober. På torsdagen var statsministern, vid sidan av Japans premiärminister Shinzo Abe, Frankrikes president François Hollande och Kinas premiärminister Li Keqiang, huvudtalare vid det första mötet med ekonomi som tema.

"Vår värld är global men i dagens läge granskas ärenden ofta ur en mycket snäv, lokal aspekt. Med tanke på världshandeln är det av högsta prioritet att vi kan lösa upp knuten i de fastkörda WTO-förhandlingarna" säger statsminister Stubb.

 

16.10.14

Statsrådets gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster samordnas

Regeringen föreslår att statsrådets kansli fr.o.m. den 1 mars 2015 ska ansvara för de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna i statsrådet och ministerierna. Statsrådets kansli ska också styra och samordna tillvägagångssätten med avseende på de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna. Torsdagen den 16 oktober överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och 1 § i arkivlagen.

Samordnandet av statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster har beretts inom projektet för statsrådets förvaltningsenhet 2015. Projektet är ett led i reformen av centralförvaltningen.

 

16.10.14

Lönesubventionsreform effektiviserar sysselsättningen

Regeringen lämnade den 16 oktober 2014 en proposition om lagändringar som gäller offentlig arbetskrafts- och näringsservice till riksdagen. Reformen skapar klarhet i systemet med lönesubvention och främjar sysselsättningen för personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

"Förlängd arbetslöshet är en av våra största anledningar till oro. Speciellt för äldre personer har arbetslöshetsperioderna dragit ut på tiden i oroväckande grad. Lönesubvention är ett viktigt verktyg för sysselsättning av personer med svag ställning på arbetsmarknaden", betonar arbetsminister Lauri Ihalainen.

 

16.10.14

Färdplan 2050: Koldioxidneutralt Finland är ett utmanande mål, men möjligt att uppnå

Parlamentariska energi- och klimattkommittén har uppställt ovan nämnda mål som styr den framtida politiken i sitt betänkande, men kommittén medger att detta är förenat med stora osäkerhetsfaktorer. Finlands långsiktiga mål är dock ett koldioxidneutralt samhälle. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 80?95 procent från 1990 års nivå fram till år 2050.

Det är betydelsefullt att alla riksdagspartier har förbundit sig vid dessa gemensamma energipolitiska mål som är resultatet av ett parlamentariskt arbete. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet i den finländska energipolitiken och underlättar också de kommande regeringarnas arbete, säger kommittéordföranden näringsminister Jan Vapaavuori.