26.11.14

Risikko: Kommunallagen åtgärdar bristfällig styrning av den offentliga ekonomin

Man har i Finland enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko koncentrerat sig alltför mycket enbart på statsfinanserna. Hon påminner att skötseln av den offentliga ekonomin kräver övergripande hänsynstagande till helheten som består av statsfinanserna, kommunalekonomin och socialskyddsfonderna.

"Vi har i alltför stor grad fokuserat enbart på statsfinanserna i Finland samtidigt som kommunalekonomin förfallit. Kommunerna har överösts med uppgifter som finansierats bristfälligt, som om kommunerna var frånskilda den offentliga ekonomin som helhet. Det räcker inte med att bara staten balanserar sin ekonomi. Kommunalekonomin måste också fås i skick, konstaterade minister Risikko i sitt tal i Uleåborg.

 

26.11.14

Ministrar avtalade om gemensamma mål för reformen av NTM-centralerna

Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i våras och åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna riktades till NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro för åren 2015-2018. Sparmålen är så stora att det har varit nödvändigt att inleda reformer och samarbetsförhandlingar. De inledda samarbetsförhandlingarna berör totalt 3 300 personer vid NTM-centralerna och minskningsbehovet är cirka 700 årsverken. Avsikten är att förhandlingarna ska slutföras i januari 2015.

Centrala ministrar som styr NTM-centralerna har utöver de pågående samarbetsförhandlingarna sammanträtt regelbundet för att dra upp riktlinjer för reformen av NTM-centralernas uppgifter och service.

 

26.11.14

Statsminister Stubb: Säkerhet uppnås endast genom förändringar, inte genom att stå stilla

Enligt statsminister Alexander Stubb bör Finland i framtiden vara det bästa landet att jobba, gå i skola, studera, göra innovationer och investera i. Finland måste vara en föregångare när det gäller att utnyttja digitaliseringen och att exportera produkter och tjänster kring detta. Statsminister Alexander Stubb talade, tisdagen den 25 november, talade vid ett höstseminarium för Finlands näringsliv.

 

25.11.14

Regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av social- och hälsovården är färdig

Den parlamentariska styrgruppen har enats om detaljerna och de nödvändiga ändringarna lagutkastet om ordnande av social- och hälsovården, som varit på remiss. Lagpropositionen har preciserats så att antalet samkommuner som ansvarar för produktionen av tjänster kan vara högst 19. Vidare har kriterierna som samkommunen med produktionsansvar ska uppfylla fastställts. Likaså har grunderna för kommunernas finansieringsansvar samt social- och hälsovårdsområdena och vilka kommuner de omfattar fastställts.

Regeringspropositionen lämnas till riksdagen den 4 december 2014.

 

26.11.14

Staten som ägare drog upp riktlinjerna för Arctia Shippings framtid

Regeringens finanspolitiska ministerutskott har dragit upp riktlinjerna för det av staten helägda Arctia Shipping Ab:s framtid. Enligt ägaren bör konkurrensen inom hela affärsverksamhetsområdet öka, och Arctia Shipping bör kunna svara på denna ökning.

Hela Arctia Shippings fartygsflotta ska förnyas före 2029. De totala investeringarna för förnyandet av flottan uppgår till cirka en miljard euro.

 

25.11.14

319 900 arbetslösa arbetssökande i oktober

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 319 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 fler än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 41 400. I januari-oktober avslutades i genomsnitt 68,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.