24.7.14

Kommunikationsministeriet beviljade miljöstöd för 4,5 miljoner euro

Kommunikationsministeriet har beviljat ett understöd på 4,5 miljoner euro för svavelrenare och ändringsarbeten i bränslesystemen på fartyg. Stöd delas ut till Finnlines Abp, Viking Line Abp samt NLC Ferry Ab Oy (Wasaline).

Under den tredje ansökningsomgången erhölls ansökningar från fyra rederier för tio fartyg. Det ansökta stödet var sammanlagt cirka 14,5 miljoner euro.

 

22.7.14

Statsminister Stubb diskuterade med Ukrainas president Porosjenko

Diskussionen, som fördes på initiativ av Stubb, gällde det aktuella läget i Ukraina. Stubb och Porosjenko konstaterade att nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet torsdagen den 17 juli var en vändpunkt i krisen i Ukraina.

"Det är nödvändigt att söka en förhandlingslösning på krisen i Ukraina. Ryssland måste bära sitt ansvar för att snabbt lugna ner situationen i östra Ukraina, det var president Porosjenko och jag ense om. Finland fortsätter med sitt påverkansarbete för att lösa krisen, både på EU-nivå och genom bilaterala diskussioner", konstaterar Stubb.

 

22.7.14

337 200 arbetslösa arbetssökande i juni

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juni sammanlagt 337 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 35 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 35 000. Ökningen berodde på den för sommarsäsongen typiska trenden att nyutexaminerade unga träder in på arbetsmarknaden och att en del visstidsanställningar upphör till sommaren. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

22.7.14

Diskrimineringsnämnden förbjöd diskriminering på grund av etniskt ursprung i banktjänster

Minoritetsombudsmannen bad diskrimineringsnämnden utreda om A hade utsatts för diskriminering i banktjänster och förelägga S-Banken Ab med vite, eftersom banken inte hade godkänt A:s estniska pass för styrkande av identiteten.

 

22.7.14

Minister Lenita Toivakka deltar i rådet för allmänna frågor

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka deltar i rådet för allmänna frågor i Bryssel onsdagen den 23 juli. Teman för mötet är programmet för Italiens ordförandeskap, effektivisering av genomförandet av Europeiska rådets slutsatser, halvtidsutvärdering av Europa 2020-strategin och Litauens anslutning till euroområdet den 1 januari 2015.

 

22.7.14

Huovinen 1 000 dagar som minister

Omsorgsminister Susanna Huovinen har varit minister i 1 000 dagar onsdagen den 23 juli. Huovinen inledde sin ministerbana i september 2005 som kommunikationsminister i Vanhanens I regering. Hon blev omsorgsminister i Katainens regering i maj 2013 och fortsätter i samma uppgift i Stubbs regering, som tillsattes i juni 2014.