25.7.14

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi blir vice generalsekreterare i OECD

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi utnämndes med ett beslut av OECD:s råd den 25 juli till organisationens vice sekreterare för två år.

Kiviniemi är den första finländaren som utnämns till vice generalsekreterare under Finlands 45 år som medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som har sitt säte i Paris. ¿Utnämningen visar att Finland har goda kandidater att erbjuda för många slags internationella uppgifter där konkurrensen är hård och där det ofta är svårt för små länder att bli valda¿, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja.

 

25.7.14

För bärplockare öppnades en infopunkt

Arbets- och näringsministeriet utsåg fr.o.m. 21.7.2014 Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå till ansvarig för allmän rådgivning, kundvägledning och kundkommunikation för utländska bärplockare, i samarbete med olika myndigheter.

 

24.7.14

Statsminister Stubb diskuterade situationen i Ukraina med premiärminister Medvedev

Statsminister Alexander Stubb och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev hade ett telefonsamtal torsdagen den 24 juli 2014 på initiativ av Finland. Diskussionen fördes i en öppen och god anda och gällde situationen i Ukraina efter nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet samt EU:s reaktion på händelsen.

Stubb och Medvedev konstaterade att nedskjutningen var en stor tragedi och att en grundlig utredning av händelsen är nödvändig. Båda framförde sina kondoleanser med anledning av det skedda. Stubb och Medvedev var eniga om att den lokala konflikten i och med planolyckan blev europeisk.

Statsminister Stubb berättade att nedskjutningen av passagerarflygplanet från EU:s synvinkel innebar en vändpunkt i krisen i Ukraina.

"Jag konstaterade för Medvedev att EU förutsätter fullt samarbete av Ryssland när det gäller att lugna ner situationen i östra Ukraina. Eftersom tillräckliga åtgärder ännu inte har setts, kommer EU att lägga till nya namn till sin sanktionslista och är också berett att utvidga sanktionerna till handelssektorn och den ekonomiska sektorn", säger statsminister Stubb.

Stubb och Medvedev ansåg att det är viktigt att upprätthålla en dialog och kom överens om att ha fortsatt kontakt.

 

24.7.14

Två finländska biståndsarbetare dödades idag i Herat, västra Afghanistan

Utrikesministeriet har varit i kontakt med de avlidnas anhöriga och arbetsgivare och framfört sina kondoleanser.

Finländarna arbetade med organisationen International Assistance Missions projekt. Organisationen samarbetar med finska frivilligorganisationer i Afghanistan.

 

24.7.14

Statsministerns kondoleanser till de i Afghanistan dödade finländarnas anhöriga

Statsminister Alexander Stubb framför sina kondoleanser till familj, anhöriga och vänner till de finländska biståndsarbetare som dödats i Afghanistan.

Det som har skett är en stor tragedi. Det viktigaste i denna situation är att stödja offrens närstående. Finland kräver att det görs en grundlig undersökning av fallet, så att de skyldiga kan gripas och ställas inför rätta. Finland måste också bedöma säkerhetsläget i Afghanistan", konstaterar statsminister Stubb.

 

24.7.14

Kommunikationsministeriet beviljade miljöstöd för 4,5 miljoner euro

Kommunikationsministeriet har beviljat ett understöd på 4,5 miljoner euro för svavelrenare och ändringsarbeten i bränslesystemen på fartyg. Stöd delas ut till Finnlines Abp, Viking Line Abp samt NLC Ferry Ab Oy (Wasaline).

Under den tredje ansökningsomgången erhölls ansökningar från fyra rederier för tio fartyg. Det ansökta stödet var sammanlagt cirka 14,5 miljoner euro.