21.4.14

Minister Virkkunens kondoleanser med anledning av flygolyckan i Jämijärvi

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen framför sina och hela statsrådets kondoleanser med anledning av sportflygolyckan i Jämijärvi i Satakunta. Minister Virkkunen framför sina djupaste kondoleanser till offrens anhöriga och till alla som har berörts av den tragiska luftfartsolyckan.

 

22.4.14

Justitieministrar diskuterar framtiden för EU:s rättsliga område i Helsingfors

Statsminister Jyrki Katainen och justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsammans kallat justitieministrar från andra EU-länder till ett informellt möte i Helsingfors den 28 april för att diskutera framtiden för ett europeiskt område med rättvisa.

"Jag är mycket glad över att vi tillsammans med statsminister Katainen kan ordna det här högnivåmötet och att så många av mina kolleger kommer till Helsingfors för att diskutera om de strategiska riktlinjerna för ett europeiskt område med rättvisa, rättsstatsprincipen och våra gemensamma europeiska värden," säger justitieminister Henriksson.

 

17.4.14

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser i banklagstiftningen

Statsrådet gav den 17 april riksdagen förslag till en ny kreditinstitutslag.

Genom den föreslagna lagen ska man verkställa Europeiska unionens direktiv och förordning vilka bygger på en internationell totalreform av bankregleringen (s.k. Basel III). Syftet med reformen är att stryka de missförhållanden i den gällande lagstiftningen som anses ha medverkat till den år 2008 tillspetsade globala finanskrisen.

 

16.4.14

Mässan Ett öppet Finland 2014 fokuserar på de möjligheter som öppen information erbjuder

Statsrådets kansli arrangerar i höst, tillsammans med sina samarbetspartner, ett storevenemang om de möjligheter som öppen information erbjuder. Mässan Ett öppet Finland 2014 arrangeras i Gamla hamnen i Helsingfors den 15 - 16 september 2014.

Företag, frivilligorganisationer, forskare, förvaltningen och beslutsfattare möts på mässan. Deltagarna utmanas att utnyttja öppen information, eftersträva samhällelig utveckling och tillsammans främja öppenhet och möjligheter att utnyttja öppen information. Målet är att ge möjligheterna att utnyttja öppen information och finländska framgångssagor ökad uppmärksamhet och skapa nya möjligheter.

 

16.4.14

Finansministeriet inleder utredandet i syfte att reformera statens central- och regionförvaltning

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen tillsatte den 11 april 2014 utredningsprojektet för statens central- och regionförvaltningsämbetsverk (VIRSU).

De allt stramare ekonomiska randvillkoren, ökningen av digitala handlingssätt och de allt knappare personalresurserna utgör gemensamma utmaningar för central- och regionförvaltningen. Målet med projektet är att hitta lösningar för minskning av överlappande arbete samt för så effektivt utnyttjande av statens resurser som möjligt. Man eftersträvar en årlig ökning av produktiviteten med 0,5 % samt en tydligare och enhetligare förvaltning än i dagsläget. Projektets mandatperiod varar till den 31 december 2014.

 

16.4.14

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina onsdagen den 16 april 2014.

Situationen i Ukraina är fortfarande oroande. Spänningarna i östra Ukraina har ökat. För att lugna situationen och för att lindra spänningarna bör alla, Ryssland medräknat, göra sitt. Förhandlingarna mellan Ukraina, Ryssland, EU och Förenta staterna i Genève den 17 april erbjuder en viktig möjlighet att genom förhandlingar söka en lösning och öppna en dialog mellan Ukraina och Ryssland.