Statsminister Jyrki Katainens regering

Republikens president utnämnde den 22 juni 2011 det självständiga Finlands 72 regering som leds av statsminister Jyrki Katainen.

 

Regeringen är en majoritetsregering som består av Samlingspartiet, Finlands Socialdemokratiska parti, Svenska folkpartiet i Finland, Gröna förbundet och Kristdemokraterna i Finland. I regeringen ingår 17 ministrar.

 

Vänsterförbundet lämnade regeringen den 4 april 2014.

 

Regeringen

Regeringens ministrar och ministerdagar

 

Regeringens presskonferens i Ständerhuset den 26 mars 2014

Regeringens presskonferens i Ständerhuset den 26 mars 2014

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet är en verksamhetsplan som har godkänts av de partier som medverkar i regeringen och där man har kommit överens om regeringens viktigaste uppgiftsområden. Den nya regeringen informerar riksdagen om sitt program med ett meddelande.

Regeringsprogrammet 22.6.2011

Ministrarnas arbetsfördelning

Vid regeringens konstituerande sammanträde avgörs arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium.

Ministrarnas ställföreträdare förordnas av statsrådet.

Arbetsfördelning

Ställföreträdare  (på finska) 4.4.2014