Statsminister Alexander Stubbs regering

Republikens president utnämnde den 24 juni 2014 det självständiga Finlands 73:e regering, som leds av statsminister Alexander Stubb. Regeringen består av Samlingspartiet, Finlands Socialdemokratiska parti, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland. Gröna förbundet lämnade regeringen den 26 september 2014. I Stubbs regering ingår 17 ministrar.

Regeringen

Regeringens ministrar och ministerdagar

 

Presskonferens den 19 juni 2014

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet är en verksamhetsplan som har godkänts av de partier som medverkar i regeringen och där man har kommit överens om regeringens viktigaste uppgiftsområden. Den nya regeringen informerar riksdagen om sitt program med ett meddelande.

Regeringsprogrammet 24.6.2014

Ministrarnas arbetsfördelning

Vid regeringens konstituerande sammanträde avgörs arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium.

Ministrarnas ställföreträdare förordnas av statsrådet.

Arbetsfördelning

Ställföreträdare  (på finska) 26.9.2014